Behandlingar

Reiki healing

Reiki bidrar till djup avslappning, stressreducering, kroppens självläkning och personlig utveckling. Utöver det som normalt presenteras som en reikibehandling får jag ofta budskap åt klienten under reiki sessionen som man får ta del av efter om man vill. 

 

Reiki är godkänt som friskvård i Sverige och också godkänt av WHO.

Reiki på plats – 1 timme

(endast kvinnliga klienter)

Pris: 900 kr

Reiki på distans – 20 min

(lika effektivt som på plats)

Pris: 600 kr

Reiki på distans +
kanaliserande budskap – 1 timme

Pris: 900 kr 

Chakrabalansering på distans

Pris: 300 kr

Boost till reikiutövare

En boost kan liknas vid en storstädning av energisystemet och
ger en extra knuff i det egna utövandet. 

Pris: 300 kr

Boost till reikimaster

Detta är en frekvenshöjande initiering som Weronica Ohlsson fått under en trumresa. Weronica sökte svaret på om Reiki energin var kompatibel med de höga frekvenser som finns på moder jord idag. Under en trumresa fick hon möta Mikao Usui som gav henne en boost med en för henne ny symbol. Hon skulle komma ihåg symbolen. Och mer information om hur den skulle brukas skulle komma när stunden var rätt. Det har nu kommit fram att symbolen får överföras från Reikimaster till Reikimaster. På plats eller på distans. 

Efter initiering erhåller mottagaren ett diplom och manual för att sedan kunna ge symbolen vidare.

Pris: 444 kr

Love frequency healing

Love frequency healing (mitt sanna hjärtas healing) är en 5-dimensionell helhetshealing. Healingenergin arbetar kreativt och intuitivt i varje nu till det bästa för den som tar emot den.

Love frequency healing på plats – 1 timme

(endast kvinnliga klienter)

Pris: 1.200 kr

Love frequency healing på distans – 30 minuter

(lika effektivt som på plats)

Pris: 800 kr

Övriga tjänster

Läsning med tarot – 2 frågor och vägledning kring dessa

Pris: 650 kr

Husrensning på distans – 1 timme

Pris: 800 kr