Reiki & Me

by Weronica Ohlsson
”Kanske har vi misstagit kärlek för en känsla, kanske är det vad vi är.”

Weronica Ohlsson

REIKI har varit en del av mitt liv sedan tjugo år tillbaka. Jag kan säga att den har räddat mig, transformerat mig och hjälpt mig skala av lager av mig som inte varit för mitt högsta bästa. Jag är en engagerad healer med ett öppet sinne och hjälper mina elever och klienter att ta sig igenom fysiska, emotionella och spirituella övergångar på ett mjukt och transformativt sätt. Mina behandlingar är särskilt utformade för varje klients behov för att säkerställa att de får den anpassning som är bäst lämpad för dem. Jag har otaliga gånger fått se hur fantastisk den läkande kraften i mina behandlingar är. Hör av dig om du vill veta mer.

Det här är Reiki & Me

Reiki kurser

Här kan du läsa mer om vad det innebär att gå en reikikurs. Jag håller kurser i Reiki steg 1, Reiki steg 2 och Reiki steg 3 / Master / Lärare. 

Kursen är informativ men också väldigt läkande. Vi varvar teori med praktik för bästa inlärning och upplevelse.

Kurstillfällen ges löpande under året.

Reiki healing

Reiki bidrar till djup avslappning, stressreducering, kroppens självläkning och personlig utveckling. Utöver det som normalt presenteras som en reikibehandling får jag ofta budskap åt klienten under reikisessionen som man får ta del av efter om man önskar. 

 

Reiki är godkänt som friskvård i Sverige och också godkänt av WHO.

Love frequency healing

Love frequency healing (mitt sanna hjärtas healing) är en 5-dimensionell helhetshealing. Healingenergin arbetar kreativt och intuitivt i varje nu till det bästa för den som tar emot den.

Aktuella händelser

Reiki steg 1 (Shoden)

Välkommen på en 2-dagars kurs i Reiki steg 1.
Detta är din ingång till reikigemenskapen och om du väljer det början på din resa i din personliga utveckling. Du kommer lära dig om historien bakom Reikin och dess grundare samt hur du kan använda Reiki på dig själv och andra. Du får även lära dig grunderna i chakrasystemet och vår energikropp.

När: 6-7 april
Var: Uppsala (adress erhålls vid anmälan)

Trumresa med healing

Detta är en vägledd meditation med inslag av trumma och healing. Under kvällen kommer jag vägledas i hur jag ska aktivera/heala/ta ner ljuskoder anpassat till var och en i gruppen. Jag kommer använda ljud och beröring. 

Trumresorna hålls med jämna mellanrum på Livskällan i Uppsala.

Mitt mål

allt hänger ihop…

Jag vill att mina elever och klienter ska få en större förståelse och känsla för sin egen hälsa och hur man kan påverka denna positivt. Jag vill att de ska förstå hur kraftfull kroppen och sinnet är och hur varje organ och symptom är en del av en större helhet som kan påverkas och stärkas.